I Photoshopped Saruman Into Trump's Orb...

On Sep 12, 2018
I Photoshopped Saruman Into Trump's Orb...

I Photoshopped Saruman Into Trump's Orb...

Leave a comment!