Heard Yo' Mamma Is Workin' Dat Ass. No She Isn't.

On Jul 23, 2019 via @WayneGio
Heard Yo' Mamma Is Workin' Dat Ass. No She Isn't.

Heard Yo' Mamma Is Workin' Dat Ass. No She Isn't.

Leave a comment!